آرایش کامل چشم

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش چشم و ابرو همراه با سایه 

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش چشم تیره

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش با سایه رنگ آبی

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه رنگ سال

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه قرمز تیره رنگ سال

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه قرمز تیره رنگ سال

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه اکریلی

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش کامل چشم

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه قرمز تیره رنگ سال

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

سایه بنفش

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

 

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

 

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

Eye makeup and eyebrows with shadowآرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش چشم ابرو بادی

منبع:meltcosmetics

دیگر مطالب

  • eye-lip-makeup-bo3bo3-2.jpg
  • eye-lip-makeup-bo3bo3-3.jpg
  • eye-lip-makeup-bo3bo3-4.jpg
  • eye-makeup-bo3bo3-1.jpg

ست کردن آرایش چشم با لب


ست کردن آرایش چشم با لب

ست کردن آرایش چشم با لبست کردن آرایش چشم با لب ست کردن آرایش چشم با لب ست کردن آرایش چشم با لب

آرایش چشم به سبک makeabella

آرایش چشم به سبک makeabella


آرایش چشم به سبک makeabella

آرایش چشم به سبک makeabellaآرایش چشم به سبک makeabellaآرایش چشم به سبک makeabellaمنبع:makeabella آرایش چشم و ابرو lindahallbergs آرایش چشم و ابرو lindahallbergsمنبع:lindahallbergs

آرایش خط و سایه ی چشم هدی بیوتی

آرایش خط و سایه ی چشم هدی بیوتی


آرایش خط و سایه ی چشم هدی بیوتی

آرایش خط و سایه ی چشم هدی بیوتی

  • black-eye-makeup-bo3bo3.com_.jpg
  • black-eye-makeup-bo3bo3.jpg
  • black-eye-makeup-bo3bo3-1.jpg
  • black-eye-makeup-bo3bo3-2.jpg
  • black-eye-makeup-bo3bo3-3.png

آرایش سایه اسموکی


آرایش سایه اسموکی

آرایش سایه اسموکیآرایش سیاه چشمآرایش سیاه چشم و ابروآرایش سیاه چشم آرایش سیاه چشم

آرایش سایه و خط چشم شیک

آرایش سایه و خط چشم شیک


آرایش سایه و خط چشم شیک

خط چشم بالا با سایه اکریلی پایین چشمآرایش سایه و خط چشم شیکخط چشم سیاه  با سایه فیروزه ایی و اکریلیسایه چشم مسیسایه چشم فیروزه اییسایه چشم صدفیسایه چشم ترکیبیسایه چشم صدفی براقسایه و خط چشم شیک منبع:iheartmakeupart

خط و سایه چشم

خط و سایه چشم


خط و سایه چشم

سایه چشم قرمز مارسالاخط و سایه چشمآرایش چشم با سایه چشم فیروزه اییسایه چشم سبز و خط چشم مشکیخط چشم مشکی و سایه چشم روشن سایه چشم و خط چشم مجلسیسایه چشم آبی و مژه مصنوعی منبع:lillylashes & makeabella & vegas_nay

مدل خط چشم کشیده

مدل خط چشم کشیده


مدل خط چشم کشیده

خط مشکی بالا و پایین چشم ترکیب با رنگ سبزمدل خط چشم کشیده خط مشکی بالا و پایین چشم با سایه آبینیم خط مشکی بالای چشم با سایه زرد طلاییخط چشم مشکی بالا و پایین چشم سایه کامل مشکیخط چشم بالای چشم مشکیخط چشم بالای چشم مشکی ترکیب با سایه اکریلی...

آموزش سایه پوسته پیازی و خط چشم پر

آموزش سایه پوسته پیازی و خط چشم پر


آموزش سایه پوسته پیازی و خط چشم پر

آموزش سایه پوسته پیازی و خط چشم پر

تکنیک آرایشی برای چشم ریز

تکنیک آرایشی برای چشم ریز


تکنیک آرایشی برای چشم ریز

افراد دارای چشم هایی با اشکال و سایزهای متفاوتی هستند. برخی چشم ها باز،درشت،برجسته و برخی دیگر ،ریز و بسته هستند.در هر صورت همه اینها هدایای طبیعت هستند،اما در خصوص آرایش چشم ،افراد بیشتر مایلند چشمان خود را درشت تر از آنچه هست آرایش کنند.تکنیک آرایشی برای چشم ریز البته امروزه روشهای...

نظری ارسال کنید