خط چشم مشکی با سایه اکریلی

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

مدل ابرو و خط چشم کشیده

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

خط و سایه چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

مدل ابرو و سایه نارنجی چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

مدل ابرو کشیده و پهن شیک همراه با سایه بنفش و آبی 

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

سایه چشم سبز آبی 

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

سایه چشم سورمه ایی

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

Eye makeup model,مدل آرایش چشم

سایه چشم مسی با خط چشم مشکی

منبع:lillylashes& mack_lc& makeabella

دیگر مطالب

آرایش غلیظ سایه چشم(عکس و ویدیو)

آرایش غلیظ سایه چشم(عکس و ویدیو)


آرایش غلیظ سایه چشم(عکس و ویدیو)

آرایش چشم(خط چشم، سایه و ریمل) مفرح ترین بخش آرایش صورت است. شما میدانید که متناسب با رنگ چشمتان چه رنگ سایه ای باید استفاده کنید؟ چشمان قهوه ای: سایه های آبی تیره، طوسی، خاکستری وسربی به چشمان قهوه ای شما کمک می کنند تا برجسته تر و زیباتر جلوه نمایند. چشمان آبی: سایه قهوه ای ، شتری و خاکستری...

خط چشم و سایه

خط چشم و سایه


خط چشم و سایه

خط چشم مشکی با سایه روشنخط چشم و سایهخط چشم نازک تیره با سایه اکریلیسایه چشم صورتی ست با رنگ لبسایه چشم تیره بنفشسایه چشم پرتغالی اکریلیخط پایین چشم سورمه اییحط چشم مدل دار خط چشم بنفش و مشکی منبع:lillylashes & meltcosmetics...

آرایش چشم و ابرو

آرایش چشم و ابرو


آرایش چشم و ابرو

خط چشم بازیک چشمآرایش چشم و ابروخط چشم پهنسایه بنفش و یاسیمژه های ریمل زده شدهآرایش چشم با مژه مصنوعیآموزش گام به گام کشیدن سایهخط و سایه براق خط و سایه رنگ سالسایه صورتی اکریلیسایه چشم یاسی منبع:lindahallberg

آرایش سایه و خط چشم شیک

آرایش سایه و خط چشم شیک


آرایش سایه و خط چشم شیک

خط چشم بالا با سایه اکریلی پایین چشمآرایش سایه و خط چشم شیکخط چشم سیاه  با سایه فیروزه ایی و اکریلیسایه چشم مسیسایه چشم فیروزه اییسایه چشم صدفیسایه چشم ترکیبیسایه چشم صدفی براقسایه و خط چشم شیک منبع:iheartmakeupart

انواع آرایش چشم

انواع آرایش چشم


انواع آرایش چشم

خط چشم پهن با سایهانواع آرایش چشمسایه چشم با تم آبیسایه چشم با تم صورتی اکریلیسایه چشم رنگیسایه چشم بنفشآرایش چشم با تم رنگ هلوییآرایش خط چشم کشیدهآرایش طبیعی چشمآرایش چشمسایه چشم زرد اخراییخط چشم پهن مشکی و سایه...

آرایش کامل چشم و ابرو

آرایش کامل چشم و ابرو


آرایش کامل چشم و ابرو

سایه سورمه ایی مخملیآرایش کامل چشم و ابرو سایه چشم ترکیبی اکریلی سایه چشم اکریلی نقره اییسایه چشم و رنگ ابرو مسی سایه چشم آبی مخملیسایه چشم ترکیبی آبیسایه چشم یاسی با خط چشم قهوه ای کرمسایه چشم اکریلی طلایی منبع:vanity makeup

چند ویدیوی آموزش آرایش چشم

چند ویدیوی آموزش آرایش چشم


چند ویدیوی آموزش آرایش چشم

چند ویدیوی آموزش آرایش چشمچند ویدیوی آموزش آرایش چشمگردآوری:بوس بوس

خط چشمهای رنگی

خط چشمهای رنگی


خط چشمهای رنگی

خط چشم قرمز مارسالاخط چشمهای رنگیخط چشم آبی مشکیخط چشم قرمز پهنسایه چشم آبی روشن ماتخط چشم مشکی اکریلی پهن منابع:lime makeup & linda hallbergs

آرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش چشم و ابرو همراه با سایه


آرایش چشم و ابرو همراه با سایه

آرایش کامل چشمآرایش چشم و ابرو همراه با سایه آرایش چشم تیرهآرایش با سایه رنگ آبیسایه رنگ سالسایه قرمز تیره رنگ سالسایه قرمز تیره رنگ سالسایه اکریلیآرایش کامل چشمسایه قرمز تیره رنگ سالسایه...

نظری ارسال کنید