گردنبند سنگ شفاف با زنجیر نقره

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

انگشتر طلا طرح بال عقاب با نگین

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

انگشتر نگین دار رنگی قرمز و سبز

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

انگشتر ظریف طلا زرد نگین دار 

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

انگشتر ظریف طلا سفید مدل دار شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

دستبند مدل آفریقایی قرمز 

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

ست انگشتر و دستبند نقره با نگین فیرزه ایی

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

انگشتر و دستبند ست رینگی طلا سفید ظریف

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

Fashionable jewelry series,سری جواهرات شیک

گردنبند با نماد LOVE در سه رنگ مسی طلایی و سفید دخترانه

منبع:djulajewelry &stylesome1& vanitymakeup

دیگر مطالب

گردنبند مروارید

گردنبند مروارید


گردنبند مروارید

گردنبند مروارید با زنجیر طلاگردنبند مرواریدگردنبند مروارید سیاه و مشکی مارکگردنبند مروارید سیاه و مشکی منبع:orangekissed

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه


دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح فیروزهدستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزهدستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزهمنبع:WWW.TIFFANY.COM 

دستبند و انگشتر

دستبند و انگشتر


دستبند و انگشتر

انگشتر رینگی و دستبند مرواریددستبند و انگشترانگشتر رینگی پهن و دستبند طرح مروارید طلادستبند دخترانه سفید و آبی طرح لنگر انگشتر الماس طلا سفیدانگشتر زنجیری وصل به دستبندانگشتر مدل دار نگین و loveانگشتر ظریف طلا نگین دارانگشتر نگین صورتی...

انواع مدل گوشواره

انواع مدل گوشواره


انواع مدل گوشواره

گوشواره و لاله گوش ستانواع مدل گوشواره گوشواره فیروزه یاقوتیانگشتر گل و گوشواره ستنگین و ستاره لاله گوشگوشواره رنگیگوشواره بلندگوشواره یرگ و ساقه نگین دارگوشواره مدل سالگوشواره بلند سنگین منبع:getfashion

انگشترهای فانتزی دخترانه

انگشترهای فانتزی دخترانه


انگشترهای فانتزی دخترانه

انگشتر دو تیکه زنجیریانگشترهای فانتزی دخترانهانگشتر نگین و نمادانگشتر لب و نوشتهانگشتر گل و مرواریدانگشتر ستاره و ماهانگشتر مدل ماهواره اییانگشتر زنچیر دارنگین داررینگی نگین دارنگین و نماد  منبع:stylesome1

ست گوشواره و آویز شیک

ست گوشواره و آویز شیک


ست گوشواره و آویز شیک

ست آویز و گوشواره قلب و عاشقست گوشواره و آویز شیکمنبع:www.tiffany.com

گوشواره شیک دخترانه طرح متالیکا

گوشواره شیک دخترانه طرح متالیکا


گوشواره شیک دخترانه طرح متالیکا

گوشواره شیک دخترانه طرح متالیکاگوشواره شیک دخترانه طرح متالیکامنبع:http://www.nicnicjewelry.com

انگشتر های الماس

انگشتر های الماس


انگشتر های الماس

انگشتر الماس و طلا سفید شیکانگشتر های الماسانگشتر با الماس گرد درشت انگشتر الماس طرح اشک انگشتر حلقه الماس و پشت حلقه ایی ستانگشتر طرح شکوفه الماسانگشتر طرح قلب ظریف دخترانه حلقه الماس درشتانگشتر LOVE طلا سفید و زرد نگین...

مجموعه انگشتر

مجموعه انگشتر


مجموعه انگشتر

انگشتر طرح برگ و سنگ و فیروزه در دو رنگ طلا سفید و زردمجموعه انگشتر انگشتر طلا حروف انگشتر ظریف طلا طرح پروانه و خورشیدانگشتر فانتزی دخترانه طرح گوش گربهانگشتر الماس و طلا سفید دستبند و انگشتر سر همی مدل هندی طلا سفید  منبع:fashionbook...

نظری ارسال کنید