دستبند طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

دستبند طرح برگ زیتون و طرح فیروزه

منبع:WWW.TIFFANY.COM

 

دیگر مطالب

دستبند و انگشتر

دستبند و انگشتر


دستبند و انگشتر

انگشتر رینگی و دستبند مرواریددستبند و انگشترانگشتر رینگی پهن و دستبند طرح مروارید طلادستبند دخترانه سفید و آبی طرح لنگر انگشتر الماس طلا سفیدانگشتر زنجیری وصل به دستبندانگشتر مدل دار نگین و loveانگشتر ظریف طلا نگین دارانگشتر نگین صورتی...

انواع دستبند زنانه و مردانه

انواع دستبند زنانه و مردانه


انواع دستبند زنانه و مردانه

انواع دستبند زنانه و مردانهمنبع: get fashion

سری جواهرات دخترانه

سری جواهرات دخترانه


سری جواهرات دخترانه

گوشواره لاله گوش مدل جدیدسری جواهرات دخترانهانگشتر های شیک براقگردنبند سبز طرح سنتیانگشتر پیشنهاد عشق loveانگشترهای نگین دارسرویس مروارید و طلاانگشتر xoxo منابع:nicnicjewelry & instalmanya

جواهرات شیک روز

جواهرات شیک روز


جواهرات شیک روز

گردنبند یاقوت آبیجواهرات شیک روزست طلا طرح پروانهدستبند های رنگی دخترانهانگشتر طرح "تیر"نگین دارانگشتر طرح برگ طلا سفیدانگشتر ظریفگردنبند و گوشواره ست طلاانگشتر طرح خورشید  منبع:tin_tin_shop& djulajewelry& zieboutique

جواهرات زنانه

جواهرات زنانه


جواهرات زنانه

 گردنبند و دستبند سبز نگین دارجواهرات زنانهانگشتر با سنگ بزرگانگشترهای ظریف زنانهگردنبند با یاقوت سبز و نگینگوشواره مروارید و نگیندستبند طلاانگشتر طلا مدل دارگردنبند نماد شیر جنگل منبع:stylesome1 & nicnicjewelry & jewelryjournal

انواع مدل گوشواره

انواع مدل گوشواره


انواع مدل گوشواره

گوشواره و لاله گوش ستانواع مدل گوشواره گوشواره فیروزه یاقوتیانگشتر گل و گوشواره ستنگین و ستاره لاله گوشگوشواره رنگیگوشواره بلندگوشواره یرگ و ساقه نگین دارگوشواره مدل سالگوشواره بلند سنگین منبع:getfashion

جواهرات عاشقانه

جواهرات عاشقانه


جواهرات عاشقانه

جواهرات عاشقانهجواهرات عاشقانه جواهرات عاشقانهجواهرات عاشقانهجواهرات عاشقانهجواهرات عاشقانهمنبع:http://www.aliexpress.com/

انگشترهای مدل دار

انگشترهای مدل دار


انگشترهای مدل دار

انگشتر مدل گل و شاخ و برگانگشترهای مدل دارانگشتر یه تیکه شاخ و برگانگشتر مدل گل ستاره اییمجموعه انگشتر های سال انگشتر ستاره و ماه و برگانگشتر رینگی مدل دارزنجیر دستبند و انگشترانگشتر طلا سفید و و زرد منبع:stylesome1

مجموعه انگشتر و سایر جواهرات

مجموعه انگشتر و سایر جواهرات


مجموعه انگشتر و سایر جواهرات

جواهرات و مرواریدمجموعه انگشتر و سایر جواهراتحلقه های ازدواجانگشتر و دستبند ستانواع انگشترهای دخترانهانگشتر چند رینگی نگین دارانگشتر طرح برگ طلا سفیددستبندهای شیک ست انگشترست مروارید منابع:vogueelite & djulajewelry

نظری ارسال کنید