پر طاووس و فیروزه ایی

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

طراحی نقوش سنتی روی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

رنگ آمیزی دخترانه ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

لاک سیاه همراه طراحی

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

لاک گلبهی مات

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

لاک سفید با نگین طلایی

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

طراحی سیاه و صورتی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

لاک ناخن رنگ سال

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

لاک مات اکریلی

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

اکریل و نگین ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

صورتی مات لاک

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

Drawing and painting nails,طراحی و رنگ آمیزی ناخن

قرمز شاد 

منبع:riyathai87

دیگر مطالب

طراحی های متفاوت روی ناخن

طراحی های متفاوت روی ناخن


طراحی های متفاوت روی ناخن

طراحی های متفاوت روی ناخنطراحیهای متفاوت روی ناخن طراحی های متفاوت روی ناخن طراحی های متفاوت روی ناخن طراحی های متفاوت روی ناخنمنبع:nailbarandbeautylounge

دیزاین لاک ناخن شیک

دیزاین لاک ناخن شیک


دیزاین لاک ناخن شیک

لاک صورتی روشن ماتدیزاین لاک ناخن شیکلاک یاسی کثیف با خط سفیدلاک ناخن صورتیاسم لاک با شماره و رنگلاک فیروزه ایی با دیزاین نگینلاک سفید و صورتیلاک ناخن یاسی مات کثیفلاک مشکی با تزیین نگین مشکی منبع:karlasoriginailkolors & riyathai87...

لاک ناخن و تزیین آن

لاک ناخن و تزیین آن


لاک ناخن و تزیین آن

طراحی روی لاک سفید ناخنلاک ناخن و تزیین آنلاک ناخن سورمه ای و صورتیلاک ناخن رنگ پوستلاک سبز اکریلیلاک صورتی جیغ اکریلیطراحی با رنگ سفید و نگین روی ناخننگین کاری روی لاک مشکی ناخنلاک ناخن کالباسی منبع:riyathai87 & nail barand beauty...

  • 10693718_729260380462197_1713175127_n.jpg
  • 1724190_1494273500826170_926479251_n.jpg
  • 10624513_361421620682730_1407152928_n.jpg
  • 10684025_637588866356169_514735519_n.jpg

چند طرح شیک ناخن


چند طرح شیک ناخن

       چند طرح شیک ناخن

سری ناخن آرایی های زیبا

سری ناخن آرایی های زیبا


سری ناخن آرایی های زیبا

لاک ناخن سفید طلایی با برق ناخنسری ناخن آرایی های زیبالاک مشکی قرمز مارسالالاک صورتی مشکیلاک نارنجی جیغلاک صورتی و طوسی با نگینمدل ناخن زمستانیلاک آبی مخملی با گلطراحی طبیعی ناخنلاک سفید مدل برفیلاک صورتی مات با نگین...

ناخن آرایی ریاتای

ناخن آرایی ریاتای


ناخن آرایی ریاتای

لاک ناخن سبز فسفریناخن آرایی ریاتایلاک ناخن یاسی کثیفتزیین لاک مشکی با نگین طلاییلاک سفید صورتی با تزیین نگینلاک شیک اکریلی با تزیین نگینطراحی پر مشکی روی ناخن منبع:riyathai87  

ناخن آرایی های شیک

ناخن آرایی های شیک


ناخن آرایی های شیک

دیزاین لاک سبز با رنگ قرمز و مشکیناخن آرایی های شیکلاک ناخن قرمز جیغلاک صورتی همراه با تزیین تاج طلایی و پاپیونلاک ناخن یاسی کثیفدیزاین ناخن با برجسته کاری لاک ناخن صورتی بازلاک ناخن صورتی بازطراحی ناخن عروسکی  منبع:nail_shervin...

طراحی های برجسته روی ناخن سری دوم

طراحی های برجسته روی ناخن سری دوم


طراحی های برجسته روی ناخن سری دوم

لاک آبی شادطراحی های برجسته روی ناخن سری دوملاک طوسی و سیاهطراحی شکوفه روی ناخنلاک صورتی ماتدیزاین تیره ناخنطراحی هایلایتی روی ناخنطراحی روشن و تیره ناخنطراحی روی ناخن مصنوعیرنگ سیاه و سفید لاک منبع:riyathai

  • nail-art-bo3bo3.com-1.jpg
  • nail-art-bo3bo3.com-2.jpg
  • nail-art-bo3bo3.com-3.jpg
  • nail-art-bo3bo3.com-4.jpg
  • nail-art-bo3bo3.com-5.jpg

طراحی شیک روی ناخن


طراحی شیک روی ناخن

طراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخن

نظری ارسال کنید