لاک ناخن زرشکی با تزیین نگین و گل

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک ناخن آبی و مشکی و لاک اکریلی

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک صورتی مدل دار با تزیین نگین

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک مشکی و برق ناخن 

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک شیری و نگین طلایی 

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک صورتی مات با نگین نقره ای

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک آبی شاد براق

Nail polish,لاک ناخن

Nail polish,لاک ناخن

لاک مشکی مات با تزیین آبی

منبع:riyathai87 & vegas_nay

دیگر مطالب

 • nail-art-1.jpg
 • nail-art-2.jpg
 • nail-art-3.jpg
 • nail-art-4.jpg
 • nail-art-5.jpg
 • nail-art-6.jpg
 • nail-art-7.jpg
 • nail-art-8.jpg

چند طرح ناخن شیک


چند طرح ناخن شیک

چند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکچند طرح ناخن شیکمنبع:nailbarandbeautyloung

 • nail-art-bo3bo3.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com_.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com-2.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com_1.jpg

لاک شیک مجلسی


لاک شیک مجلسی

لاک شیک مجلسی لاک شیک مجلسیلاک شیک مجلسی  لاک شیک مجلسی

آموزش طراحی ابرو بادی و گل روی ناخن

آموزش طراحی ابرو بادی و گل روی ناخن


آموزش طراحی ابرو بادی و گل روی ناخن

آموزش طراحی ابرو بادی و گل روی ناخن طراحی ابر و باد روی ناخنطراحی گل روی ناخن

طراحی و رنگ آمیزی ناخن

طراحی و رنگ آمیزی ناخن


طراحی و رنگ آمیزی ناخن

پر طاووس و فیروزه اییطراحی و رنگ آمیزی ناخنطراحی نقوش سنتی روی ناخنرنگ آمیزی دخترانه ناخنلاک سیاه همراه طراحیلاک گلبهی ماتلاک سفید با نگین طلاییطراحی سیاه و صورتی ناخنلاک ناخن رنگ ساللاک مات اکریلیاکریل و نگین...

مدل رنگ لاک ناخن

مدل رنگ لاک ناخن


مدل رنگ لاک ناخن

لاک ناخن آبی مات روشنمدل رنگ لاک ناخن لاک ناخن ترکیبی رنگ شاد دخترانهلاک صورتی کثیف براقمدل رنگ ناخن طبیعی لاک صورتی ترکیبیلاک صورتی روشن با تزیین طلاییلاک آبی بنفش  منبع:nailbarandbeautyloung & riyathai87

رنگ لاک ناخن های متفاوت

رنگ لاک ناخن های متفاوت


رنگ لاک ناخن های متفاوت

لاک ناخن یاسی کثیفرنگ لاک ناخن های متفاوتطراحی ناخن با نگین مشکی و شفافلاک سفید با طراحی سیاه اکریلیلاک ناخن سفیدطراحی روی لاک ناخن صورتینگین کاری ناخنطراحی گل روی ناخن منبع:riyathai87

طراحی های برجسته روی ناخن

طراحی های برجسته روی ناخن


طراحی های برجسته روی ناخن

رنگ  شیک مات لاکطراحی های برجسته روی ناخن لاک آبی دریاترکیب رنگ سفید نقره ایی و گلیمشکی همراه با برجسته کاریصورتی روشنطراحی پلنگی روی ناخنصورتی کثیفلاک بنفش تیره منبع:riyathai87

 • nail-art-bo3bo3.com-1.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com-2.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com-3.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com-4.jpg
 • nail-art-bo3bo3.com-5.jpg

طراحی شیک روی ناخن


طراحی شیک روی ناخن

طراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخنطراحی شیک روی ناخن

رنگ لاک ناخن

رنگ لاک ناخن


رنگ لاک ناخن

طرح طبیعی ناخنرنگ لاک ناخنلاک زمینه کرمی رو بزنین و با قلم طراحی حرفه ای با لاک قرمز قلبهارو بکشین و با لاک سفید یه خط کوچیک کنار قلب بصورت هلال بکشینرنگ کرم مات ناخنطراحی روی سر ناخنطراحی با نگین های نقره ایی ناخنرنگ سبزآبی لاک ناخنرنگ آبی...

نظری ارسال کنید