آنچه هنگام اصلاح ابرو باید رعایت کنید

آنچه هنگام اصلاح ابرو باید رعایت کنید


برای شروع اصلاح ابرو ، مداد را در کنار بینی به صورت عمودی نگه دارید، نقطه طلاقی مداد با ابرو ، همان محل شروع ابرو شماست. مدادی را در کنار بینی به سمت قسمت خارجی عنبیه چشم (قسمت رنگی چشم) نگه دارید . محل طلاقی مداد با ابرو، محل بلندترین نقطه ابروی شما را مشحص می کند. مدادی را طوری

آرایش چشم به سبک makeabella

آرایش چشم به سبک makeabella


آرایش چشم به سبک makeabella آرایش چشم به سبک makeabella آرایش چشم به سبک makeabella منبع:makeabella آرایش چشم و ابرو lindahallbergs  آرایش چشم و ابرو lindahallbergs منبع:lindahallbergs