لوازم آرایشی موجب یائسگی زود هنگام می‌ شود

لوازم آرایشی موجب یائسگی زود هنگام می‌ شود


زنانی که بیش از حد به استفاده از لوازم آرایشی علاقه دارند در واقع خودشان را در برابر حجم وسیعی مواد شیمیایی قرار می‌دهند. یکی از تبعات وارد شدن این حجم مواد شیمیایی به درون بدن زنان موجب تغییرات هورمونی بسیاری می‌شود از جمله اینکه به روند یائسه شدن آن‌ ها سرعت می‌بخشد. بر این