آرایش سایه و خط چشم شیک

آرایش سایه و خط چشم شیک


خط چشم بالا با سایه اکریلی پایین چشم آرایش سایه و خط چشم شیک خط چشم سیاه  با سایه فیروزه ایی و اکریلی سایه چشم مسی سایه چشم فیروزه ایی سایه چشم صدفی سایه چشم ترکیبی سایه چشم صدفی براق سایه و خط چشم شیک منبع:iheartmakeupart