آرایش کامل چشم و ابرو

آرایش کامل چشم و ابرو


سایه سورمه ایی مخملی آرایش کامل چشم و ابرو  سایه چشم ترکیبی اکریلی  سایه چشم اکریلی نقره ایی سایه چشم و رنگ ابرو مسی  سایه چشم آبی مخملی سایه چشم ترکیبی آبی سایه چشم یاسی با خط چشم قهوه ای کرم سایه چشم اکریلی طلایی منبع:vanity makeup

آرایش چشم و ابرو

آرایش چشم و ابرو


خط چشم بازیک چشم آرایش چشم و ابرو خط چشم پهن سایه بنفش و یاسی مژه های ریمل زده شده آرایش چشم با مژه مصنوعی آموزش گام به گام کشیدن سایه خط و سایه براق  خط و سایه رنگ سال سایه صورتی اکریلی سایه چشم یاسی منبع:lindahallberg