مدل رنگ سایه و خط چشم

مدل رنگ سایه و خط چشم


خط چشم قرمز کشیده  مدل رنگ سایه و خط چشم خط چشم مشکی با سایه چشم مسی آرایش چشم تیره سایه چشم دو تیکه قرمز و یخی آرایش چشم و ابرو با تم قهوه ایی سایه چشم آبی خط چشم مشکی و سایه آبی فیروزه ایی منبع:lillylashes & meltcosmetics& lashesloveandleather