مدل آرایش چشم و ابرو

مدل آرایش چشم و ابرو


خط چشم مشکی و سایه آبی مدل آرایش چشم و ابرو  سایه چشم ترکیبی مشکی و قرمز اکریلی و رژ لب قرمز خط چشم پهن مشکی بالای چشم سایه چشم صدفی و خط چشم مشکی آرایش چشم مشکی قبل و بعد از آرایش چشم آرایش چشم و ابرو  سایه چشم آبی اکریلی و رژ لب