آرایش غلیظ سایه چشم(عکس و ویدیو)

آرایش غلیظ سایه چشم(عکس و ویدیو)


آرایش چشم(خط چشم، سایه و ریمل) مفرح ترین بخش آرایش صورت است. شما میدانید که متناسب با رنگ چشمتان چه رنگ سایه ای باید استفاده کنید؟ چشمان قهوه ای: سایه های آبی تیره، طوسی، خاکستری وسربی به چشمان قهوه ای شما کمک می کنند تا برجسته تر و زیباتر جلوه نمایند. چشمان آبی: سایه قهوه