آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو

آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو


آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو برای درک بهتر این مبحث یک مثال آماده و طبق آن آموزش را ادامه می دهیم مثال : دور کمر ۷۲ سانتیمتر دور سینه ۸۸ سانتیمتر دور باسن ۹۳ سانتیمتر کنترل سینه = یک دوم دور سینه + ۳ سانتیمتر (مقدار آزادی دور سینه) که به عبارتی می شود فرمول