آرایش چشم و ابرو

آرایش چشم و ابرو


خط چشم بازیک چشم آرایش چشم و ابرو خط چشم پهن سایه بنفش و یاسی مژه های ریمل زده شده آرایش چشم با مژه مصنوعی آموزش گام به گام کشیدن سایه خط و سایه براق  خط و سایه رنگ سال سایه صورتی اکریلی سایه چشم یاسی منبع:lindahallberg