رنگ سایه و خط چشم

رنگ سایه و خط چشم


خط چشم قرمز کشیده رنگ سایه و خط چشم ابرو اصلاح شده شیک با آرایش سایه تیره سایه چشم صورتی اکریلی با خط چشم کشیده مشکی خظ چشم کشیده پهن مشکی بالای چشم با رژ صورتی روشن سایه چشم قرمز  سایه چشم آبی مخملی با خط چشم کشیده نازک خط چشم نازک و مات چشم