دیزاین لاک ناخن شیک

دیزاین لاک ناخن شیک


لاک صورتی روشن مات دیزاین لاک ناخن شیک لاک یاسی کثیف با خط سفید لاک ناخن صورتی اسم لاک با شماره و رنگ لاک فیروزه ایی با دیزاین نگین لاک سفید و صورتی لاک ناخن یاسی مات کثیف لاک مشکی با تزیین نگین مشکی منبع:karlasoriginailkolors & riyathai87 & nailbarandbeautyloung