آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو

آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو


آموزش رسم ساسونهای بالاتنه مانتو برای درک بهتر این مبحث یک مثال آماده و طبق آن آموزش را ادامه می دهیم مثال : دور کمر ۷۲ سانتیمتر دور سینه ۸۸ سانتیمتر دور باسن ۹۳ سانتیمتر کنترل سینه = یک دوم دور سینه + ۳ سانتیمتر (مقدار آزادی دور سینه) که به عبارتی می شود فرمول

الگوی اولیه مانتو اندامی (تنگ) نکته به نکته

الگوی اولیه مانتو اندامی (تنگ) نکته به نکته


الگوی اولیه مانتو اندامی (تنگ) با توضیحات نکته به نکته پشت : ۰ »»» ۱ = یک و نیم تا دو سانتیمتر ۱ »»» ۲ = بلندی کف حلقه + نیم سانتیمتر  (مخصوص پاترون) + آزادی (۰ تا ۱ سانتیمتر) یا یک دهم دور سینه + ۱۲٫۳ (ثابت) + آزادی (۰ تا ۱٫۵ سانتیمتر) ۲