انگشترهای مدل دار

انگشترهای مدل دار


انگشتر مدل گل و شاخ و برگ انگشترهای مدل دار انگشتر یه تیکه شاخ و برگ انگشتر مدل گل ستاره ایی مجموعه انگشتر های سال  انگشتر ستاره و ماه و برگ انگشتر رینگی مدل دار زنجیر دستبند و انگشتر انگشتر طلا سفید و و زرد منبع:stylesome1