آنچه هنگام اصلاح ابرو باید رعایت کنید

آنچه هنگام اصلاح ابرو باید رعایت کنید


برای شروع اصلاح ابرو ، مداد را در کنار بینی به صورت عمودی نگه دارید، نقطه طلاقی مداد با ابرو ، همان محل شروع ابرو شماست. مدادی را در کنار بینی به سمت قسمت خارجی عنبیه چشم (قسمت رنگی چشم) نگه دارید . محل طلاقی مداد با ابرو، محل بلندترین نقطه ابروی شما را مشحص می کند. مدادی را طوری