تکنیک آرایشی برای چشم ریز

تکنیک آرایشی برای چشم ریز


افراد دارای چشم هایی با اشکال و سایزهای متفاوتی هستند. برخی چشم ها باز،درشت،برجسته و برخی دیگر ،ریز و بسته هستند.در هر صورت همه اینها هدایای طبیعت هستند،اما در خصوص آرایش چشم ،افراد بیشتر مایلند چشمان خود را درشت تر از آنچه هست آرایش کنند. تکنیک آرایشی برای چشم ریز البته امروزه روشهای جراحی متعددی