چرا گوشه لب ها ترک می خورد؟

چرا گوشه لب ها ترک می خورد؟


یکی از مسائلی که در بسیاری از افراد، گاهی بسیار آزار دهنده می شود، ترک خوردن گوشه های لب است.در این مقاله با علل و راههای درمان این مسئله بیشتر آشنا خواهیم شد.   چرا گوشه لب ها ترک می خورد؟ ترک گوشه لب نشانه چیست؟ بسته‌نشدن کامل و مناسب دهان می‌تواند دلیل اصلی بروز