نکات بسیار مهم در مراقبت از مو

نکات بسیار مهم در مراقبت از مو


  نکات بسیار مهم در مراقبت از مو برای مراقبت از مو نکات زیادی وجود دارد که در اینجا به نکاتی ضروری و مهم در ارتباط با نحوه شستشو و شانه زدن آن می پردازیم: یکی از مهمترین نکات مراقبت از مو، شانه نزدن موی خیس می باشد. موی خیس بسیار انعطاف پذیر و حساس