مدل خط چشم کشیده

مدل خط چشم کشیده


خط مشکی بالا و پایین چشم ترکیب با رنگ سبز مدل خط چشم کشیده  خط مشکی بالا و پایین چشم با سایه آبی نیم خط مشکی بالای چشم با سایه زرد طلایی خط چشم مشکی بالا و پایین چشم سایه کامل مشکی خط چشم بالای چشم مشکی خط چشم بالای چشم مشکی ترکیب با سایه