مانتو مشکی گل دار

مانتو مشکی گل دار


مانتو مشکی گل دوزی شده دکمه دار  مانتو مشکی گل دار نمای نزدیک طرح روی پارچه مانتو مانتو مشکی طرح دار مانتو مشکی طرح دار گلدوزی روی مانتو مشکی نمای پشت گلدوزی روی نیم تنه پایین مانتو طرح چاپ گل روی مانتو  منبع:Desigual